Jak wygląda odbiór domu, czyli jak zakończyć własną budowę?

Budowa domu wreszcie zbliża się ku końcowi? Nareszcie będziesz mógł zamieszkać w swoim wymarzonym miejscu? Wreszcie będziesz mógł zacząć się urządzać? To wspaniale! Jednak zanim to nastąpi, musisz oficjalnie zakończyć własną budowę i dokonać odbioru domu. Co się z tym wiąże? Przedstawiamy najważniejsze informacje.

Odbiór domu – po co to robić?

Odbiór domu wiąże się ze zgromadzeniem kilku niezbędnych dokumentów i złożenie ich w wyznaczonych instytucjach. Dokumenty warto zacząć gromadzić już w trakcie trwania budowy domu. Dzięki temu szybciej można dopełnić wymaganych formalności. Po co w ogóle dokonywać odbioru domu? Po to, by móc w nim legalnie mieszkać. Konieczne jest bowiem sprawdzenie m.in. statusu prawnego nieruchomości oraz weryfikacja, czy budynek spełnia wymagane normy i czy jest bezpieczny.

Dziennik budowy i dokumenty potrzebne do odbioru domu

Jednym z najważniejszych dokumentów, niezbędnych do prowadzenia i zakończenia budowy jest dziennik budowy domu. Jest to dokument urzędowy, w którym rejestruje się przebieg prac budowlanych, a także zdarzenia i okoliczności zachodzące podczas wykonywania takich robót. Wszystko dokumentowane jest w formie wpisów. Dziennik budowy domu ma niezwykle istotne znaczenie podczas oceny technicznej poprawności wykonanych prac. Powinien być też zawsze przechowywany przez osoby użytkujące nieruchomość. W dzienniku budowy wpisów dokonuje przede wszystkim kierownik budowy oraz inwestor.

Inne dokumenty, jakie należy posiadać to m.in.:

  • Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym,
  • Oświadczenie kierownika o zgodności robót z uzyskanym pozwoleniem na budowę,
  • Kopie rysunków z opisem i naniesionymi zmianami w projekcie – jeśli podczas budowy dokonywano odstępstw od planu budowlanego.

Aby odebrać budynek do użytkowania, konieczne jest także uzyskanie oświadczenia kierownika budowy o doprowadzeniu do porządku terenu budowy. Mowa tu nie tylko o samym terenie, ale także o sąsiadujących drogach lub gruntach.

Informacje potrzebne do zakończenia budowy domu

W gromadzonej dokumentacji kompletuje się informacje, które są niezbędne do oddania budynku do użytkowania. Wśród nich są m.in.:

  • Umowy z dostawcami mediów,
  • Protokół odbioru i sprawdzenia instalacji i przyłączy wewnętrznych, takich jak wentylacja, wewnętrzna instalacja elektryczna, przewody kominowe, instalacja wodna i gazowa,
  • Częściowe odbiory prac budowlano-instalacyjnych.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat odbiorów domów i związanych z tym formalności? Wejdź na stronę: pewnylokal.pl/odbior-domu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *