Sprawdź, jakie są wymagania w sprawie pieczątek budowlanych. Co na ten temat mówi prawo?

Pieczątki budowlane można podzielić na 2 grupy. Pierwsza z nich zawiera pieczątki, którymi posługują się osoby, mające uprawnienia budowlane. Reprezentanci tej grupy są zobligowani do tego, by posiadać własne stemple, które zawierają konkretne informacje. Druga grupa pieczątek budowlanych to pieczątki, którymi posługują się osoby bez uprawnień budowlanych. W tym przypadku wzory stempli nie są regulowane żadnymi przepisami. Sprawdź, z jakich pieczątek korzysta się na budowie i jakie stemple mogą się przydać w pracy z dokumentacją budowlaną.

Pieczątki dla osób z uprawnieniami budowlanymi

Pieczątki budowlane służą do oficjalnego potwierdzania wykonywanych prac inżynierskich czy prac budowlanych i wskazują, kto był odpowiedzialny za nadzór nad wykonaniem tych prac.

Jeśli masz uprawnienia budowlane i potwierdzasz wykonanie określonych prac, musisz posługiwać się własną pieczątką budowlaną. Jest to regulowane przez polskie prawo. Pieczątkami „uprawnienia budowlane” posługują się między innymi elektrycy z uprawnieniami SEP, projektanci instalacji czy kierownicy budowy. Stempel reprezentantów tych profesji musi zawierać następujące dane:

  • Imię i nazwisko osoby, do której należy stempel.
  • Tytuł zawodowy lub naukowy – w zależności od tego, czy właściciel pieczątki ma wykształcenie wyższe, zasadnicze czy techniczne.
  • Numer ewidencyjny uprawnień budowlanych – unikatowy, niepowtarzalny numer każdej osoby z uprawnieniami.
  • Zakres uprawnień budowlanych.

Pieczątki osób bez uprawnień budowlanych

Jeśli nie masz uprawnień, także możesz posługiwać się pieczątką. W tym wypadku jednak nie musisz stosować się do żadnych regulacji prawnych (między innymi dlatego, że Twoje uprawnienia i zakres obowiązków jest inny niż w przypadku osób z uprawnieniami).

Jeśli nie masz uprawnień budowlanych, ale chcesz posługiwać się pieczątką, możesz na niej zamieścić na przykład swoje imię i nazwisko, stanowisko, specjalizację zawodową, numer telefonu czy adres mailowy.

Tego typu stemple są często wykorzystywane np. przez architektów, specjalistów w zakresie budownictwa czy inżynierów bez uprawnień.

Jakie inne pieczątki mogą przydać się w budownictwie?

Stemple, które są przydatne np. do prowadzenia dokumentacji projektowej czy innej dokumentacji budowlanej to:

  • „projekt zatwierdzono”,
  • „dokumentacja podwykonawcza”,
  • „zaliczono w koszty”,
  • „wbudowano w obiekt”,
  • „w zastępstwie kierownika”,
  • „świadectwo eksploatacji”.

Poza tym prace biurowe ułatwiają też pieczątki firmowe z najważniejszymi danymi firmy. Takie stemple mogą pełnić też funkcje reklamowe. Wystarczy zamieścić na nich np. logo firmy, hasło reklamowe czy adres strony www.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *