Uprawnienia budowlane – jak się o nie ubiegać?

Polskie prawo reguluje, że jedynie osoby posiadający uprawnienia budowlane mogą samodzielnie wykonywać funkcje techniczne w dowolnym obszarze budownictwa. Z tego względu uzyskanie uprawnień jest kwestią niezwykle istotną dla wszystkich, którzy chcieliby związać swoją karierę zawodową z branżą budowlaną. Jak możesz zdobyć uprawnienia budowlane? Jakie warunki musisz spełnić? O tym wszystkim przeczytasz w poniższym wpisie.

erykpeplinski.pl - UPRAWNIENIA BUDOWLANE – JAK SIĘ O NIE UBIEGAĆ?
UPRAWNIENIA BUDOWLANE – JAK SIĘ O NIE UBIEGAĆ?

Zdobądź wykształcenie kierunkowe

Pierwszym krokiem, niezbędnym do uzyskania uprawnień budowlanych, jest ukończenie studiów na odpowiednim kierunku. Do wyboru masz:

 • budownictwo,
 • architekturę z urbanistyką,
 • inżynierię środowiska,
 • inżynierię wojskową,
 • inżynierię naftową i gazowniczą,
 • transport,
 • elektrotechnikę,
 • elektronikę z telekomunikacją,
 • górnictwo z geologią.

Oczywiście to, jakie studia ukończysz, ma bezpośredni wpływ na to, o jakie uprawnienia budowlane możesz się ubiegać. W zależności od posiadanego wykształcenia możesz starać się o uprawnienia w zakresie:

 • konstrukcyjno-budowlanym,
 • architektonicznym,
 • wyburzeniowym,
 • drogowym, mostowym bądź kolejowym,
 • hydrotechnicznym,
 • instalacyjnym obejmującym sieci, instalacje i urządzenia telekomunikacyjne,
 • instalacyjnym obejmującym sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
 • instalacyjnym obejmującym sieci, instalacje i urządzenia cieplne, gazowe, wentylacyjne, wodociągowe oraz kanalizacyjne.

Zdobądź doświadczenie i praktykę

Wiedza teoretyczna nie wystarczy do zdobycia uprawnień budowlanych. Konieczne będzie także odbycie praktyki potwierdzonej książką praktyki zawodowej. Powinna ona zwierać informacje o:

 • wszystkich zadaniach, jakie były przez Ciebie wykonywane w każdym tygodniu praktyki,
 • opis każdego z obiektów, w którego projektowanie lub budowę byłeś zaangażowany podczas praktyki,
 • opinię osoby pełniącej funkcję Twojego opiekuna praktyk, wystawianą co miesiąc.

Jak długo powinny trwać praktyki?

 • 2 lata, jeżeli zależy Ci na uzyskaniu uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń. Rok będziesz musiał spędzić, pełniąc techniczną funkcję na budowie, a drugi rok na projektowaniu.
 • 1,5 roku, jeżeli chcesz uzyskać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Praktyka obejmuje wówczas wyłącznie pracę na budowie.

Złóż wniosek i zdaj egzamin

Wniosek o uprawnienia budowlane powinieneś złożyć do właściwej Twojemu adresowi zamieszkania okręgowej izby samorządu zawodowego. Jeżeli Twoje dokumenty będą bez zarzutu, pozostanie Ci jedynie zdanie ustnego oraz pisemnego egzaminu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *