Zakładanie gabinetu lekarskiego – wzory pieczątek lekarskich

Otwarcie prywatnego gabinetu lekarskiego, niezależnie od specjalizacji, wiąże się z koniecznością dopełnienia szeregu formalności. Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, co jest potrzebne do otwarcia gabinetu i jakie są wzory pieczątek lekarskich. Zapraszamy do lektury!

Zanim otworzysz prywatny gabinet – wymagania

Wiele zależy od tego, czy jesteś lekarzem i masz uprawnienia do wykonywania zawodu, czy też nie.

Jeśli nie masz wykształcenia medycznego, możesz otworzyć gabinet. Konieczne jest założenie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej (NZOZ). W ramach tej działalności możesz otworzyć różne gabinety. Musisz jednak zapewnić świadczenia zdrowotne, udzielane wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny, z pozwoleniami na wykonywanie zawodu.

Jeśli masz wykształcenie medyczne i jesteś lekarzem, który chce prowadzić prywatną praktykę, przede wszystkim musisz legitymować się aktualnym, ważnym pozwoleniem do wykonywania zawodu. Oznacza to, że prawo, które posiadasz, nie może być ograniczone, zawieszone, ani tym bardziej odebrane.

Jeśli specjalizujesz się w konkretnej dziedzinie (np. okulistyce, ginekologii czy chirurgii) i jest to oczywiście poparte wykształceniem, możesz otworzyć gabinet specjalistyczny. Ponadto musisz być wpisany na listę członków izby lekarskiej.

Wszystkie osoby, które chcą otworzyć gabinet lekarski (niezależnie od tego, czy mają wykształcenie medyczne, czy go nie posiadają), muszą:

 • zdobyć pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • posiadać pomieszczenie, które wyposażone jest w produkty i wyroby medyczne, a także aparaturę i sprzęt,
 • zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
 • zarejestrować działalność gospodarczą.

Prywatny gabinet lekarski – formalności

Oprócz opisanych wyżej wymogów, musisz dopełnić jeszcze kilku innych formalności. Oto najważniejsze z nich:

 • Otwarcie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej wymaga rejestracji gabinetu jako jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej.
 • Wypełnienie wniosku CEIDG-1. Jest to konieczne do otwarcia działalności gospodarczej. Wniosek ten jest także wnioskiem o wpis do Rejestru Gospodarki Narodowej i uzyskania numeru REGON. Poprzez jego zgłoszenie zostaje też wysłana prośba do naczelnika Urzędu Skarbowego o nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP). We wniosku określa się wybraną formę opodatkowania – podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa lub skala podatkowa.

 

Wzory pieczątek lekarskich – czym różni się pieczątka lekarska od firmowej

Pieczątka lekarska jest dla każdego lekarza obowiązkowa. Wzór pieczątki lekarskiej powinien zawierać następujące elementy:

 • Imię i nazwisko lekarza,
 • Numer pozwolenia na wykonywanie zawodu,
 • Tytuł naukowy lub zawodowy.

Pieczątka firmowa natomiast nie jest obowiązkowa, ale zdecydowanie przydatna. Wzory pieczątek firmowych zależą tylko od Ciebie. Może ona zawierać dane takie jak:

 • Nazwę gabinetu lub przychodni,
 • Adres,
 • Dane kontaktowe,
 • NIP, REGON.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *